POLISI PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT

YP Plantation Holdings Sdn . Bhd . ( YPPH ) komited berusaha secara berterusan untuk meningkatkan tadbir urus dan pengurusan dengan mewujudkan Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat ( Whistleblower Protection Policy ) bagi mencegah dan mengesan kegiatan salah laku rasuan dan pelanggaran integriti dengan lebih berkesan . ( Rujuk Akta Perlidungan Pemberi Maklumat 2010 ) .

YPPH ingin menggalakkan kakitangan , orang awam , pembekal , kontraktor dan lain - lain pihak ketiga untuk melaporkan apa - apa pelanggaran tatalaku atau perbualan rasuah samada yang sedang berlaku , disyaki akan berlaku atau yang telah berlaku . Sebarang tindakan yang menyalahi undang - undang salah laku dan penyalahgunaan kuasa ataupun penyelewengan ke saluran yang telah ditetapkan tanpa rasa takut atau bimbong


HADIR SENDIRI

Pegawai Pematuhan Intergriti YPPH
Tn Haji Omar B. Ismail

Pegawai Intergriti YP
Pn Razimah Bt. Abdullah Hashim

e-MEL

ypph.intergriti@gmail.com intergriti@yp.org.my

HUBUNGI

09-5181906
(Pegawai Pematuhan Intergriti YPPH)

09-5181815
( Pegawai Intergriti YP)

SURAT

Pegawai Pematuhan Intergriti YPPH
Jabatan Audit Dalaman dan Intergriti YPPH,
Kompleks Yayasan Pahang, Tanjung Lumpur 26060 Kuantan, Pahang .

Pegawai Intergriti YP
Unit Intergriti Yayasan Pahang ,
Kompleks Yayasan Pahang, Tanjung Lumpur 26060 Kuantan, Pahang .

IDENTITI PENGADU DILINDUNGI

YPPH memberi jaminan kepada Pemberi Maklumat bahawa dia akan dilindungi daripada sebarang tindak balas . Semua aduan yang dilaporkan kepada YPPH adalah merupakan maklumat sulit . Identiti Pemberi Maklumat tidak akan didedahkan kecuali diperlukan oleh undang - undang .