...
VISI

Menjadi Syarikat Perladangan Berkualiti Taraf Dunia

...
MISI

Menjadi sumber pendapatan utama kepada Yayasan Pahang untuk tujuan pendidikan.

Sentiasa mengamalkan budaya kerja cemerlang berlandaskan nilai – nilai murni syarikat.

Sentiasa menggunakan segala sumber dengan cekap untuk memaksimakan pengeluaran selari dengan standard industri.