PROJEK PEMULIHAN YPPH-GEC: PENCEGAHAN DAN PEMULIHARAAN KEBAKARAN DI BAHAGIAN TENGGARA HUTAN SIMPAN PEKAN KEMASKINI KEMAJUAN: OKTOBER – DISEMBER 2023 UPDATE NO. 4/2023

Aktiviti yang telah dijalankan pada bulan Oktober-Disember 2023

Laporan ini merangkumi aktiviti yang dilaksanakan sepanjang Oktober – Disember 2023 di bawah Projek Pemulihan YPPH-GEC. Aktiviti-aktiviti ini termasuk perjumpaan dengan pihak berkepentingan, rondaan dan pemantauan berkala oleh komuniti, pemantauan kepelbagaian biologi, pemerhatian kawasan projek dari udara, peningkatan sumber kehidupan komuniti, pengurusan nurseri anak pokok komuniti, kempen kesedaran, penyelenggaraan struktur penyekat parit, kursus pemantauan, dan pengedaran bantuan makanan kepada komuniti.

1.Mesyuarat dengan Pihak Berkepentingan
Pelbagai mesyuarat telah dijalankan dengan pihak berkepentingan di Pekan berkaitan dengan isu-isu kebakaran hutan dan tanah gambut, serta hal aktiviti sara hidup masyarakat, sepanjang tempoh dari Oktober hingga Disember 2023. Pada 24 Oktober, wakil dari Malaysian Palm Oil Green Conservation Foundation (MPOGCF) melawat projek pemulihan ini. Semasa lawatan tersebut, kemajuan pelaksanaan projek pemulihan telah dikongsi oleh kedua-dua pihak YPPH dan GEC. Perbincangan tersebut merangkumi strategi yang mungkin untuk meningkatkan inisiatif hijau yang berfokus pada amalan pengurusan terbaik bagi pertanian sedia ada di tanah gambut di Ladang Pekan Barat (LPB). Selepas perbincangan, MPOGCF dibawa ke kawasan yang berdekatan dengan sempadan utara tanah milik YPPH untuk mengamati struktur penyekat parit yang dibina untuk tujuan pembasahan semula. Pada 28 November, GEC menganjurkan lawatan kajian di Kampung Meranti untuk pihak berkepentingan dalam Landskap Tanah Gambut Pahang Tenggara (SEPPL), khususnya untuk mereka yang terlibat dalam projek mencegah kebakaran tanah gambut dan projek sara hidup komuniti – termasuk Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP), Jabatan Alam Sekitar (JAS), Enggang Holdings, pasukan Projek Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Malaysia (SMPEM) dan Projek SUPA yang dibiayai oleh Kesatuan Eropah. Semasa lawatan kajian tersebut, GEC menerangkan aktiviti-aktiviti yang sedang dijalankan di bawah projek pemulihan YPPH-GEC, iaitu nurseri anak pokok komuniti, penjagaan bongkah cendawan, papan tanda Sistem Penilaian Risiko Bahaya Kebakaran (FDRS), titik permulaan laluan rondaan oleh komuniti setempat, dan petak percubaan penanaman anak pokok.

 
2. Aktiviti Rondaan dan Pemantauan Kebakaran Komuniti
Dua pasukan peronda komuniti telah melakukan pemerhatian dan pemantauan tapak secara berkala di Kampung Baharu Cenderawasih dan Kampung Meranti, untuk merekod paras air dalam parit dan menukar penunjuk risiko kebakaran pada papan tanda FDRS bagi meningkatkan kesedaran masyarakat setempat. Maklumat FDRS disebarkan melalui kumpulan WhatsApp rondaan komuniti yang dicipta oleh GEC, bersama dengan kumpulan WhatsApp 'Pencegahan Kebakaran Pekan' yang melibatkan pelbagai pihak berkepentingan. GEC juga telah menjalankan pemeriksaan tapak dan mencatat kerosakan papan tanda serta penunjuk paras air untuk keperluan penyelenggaraan. Selain itu, satu rondaan sepanjang Sungai Bebar dijalankan pada 3 Disember bersama komuniti untuk memeriksa sebarang pembukaan tanah atau ladang, sebagai salah satu usaha pemuliharaan dan perlindungan hutan paya gambut.3. Pemantauan Biodiversiti
Pemantauan kepelbagaian biologi telah dijalankan sepanjang Sungai Bebar menuju kawasan YPPH. Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk memantau dan mencatat sebarang pemerhatian terhadap hidupan liar sepanjang kawasan Sungai Bebar. Semasa pemantauan ini, GEC mencatat jumlah keseluruhan 86 individu daripada 20 spesies hidupan liar, termasuk mamalia, burung, dan reptilia, seperti yang disenaraikan dalam jadual di bawah.

4.Pemantauan Tapak dari Udara
Beberapa aktiviti pemantauan udara menggunakan dron telah dijalankan sepanjang sempadan ladang dan kawasan sempadan, memeriksa penyelenggaraan sekatan parit, dan terbang ke atas kawasan yang pernah terbakar berdekatan dengan tanah YPPH. Pemerhatian tapak membantu kemajuan penyelenggaraan sekatan parit untuk mengenalpasti hakisan semasa musim tengkujuh. Bahan-bahan yang berkaitan dan panduan teknikal telah disediakan untuk membaiki sekatan parit.

5.Menaik Taraf Mata Pencarian Komuniti
Projek ini telah berterusan menyokong ahli komuniti yang aktif terlibat dalam mempelbagaikan pilihan sara hidup. GEC telah menghantar tambahan 400 bongkah cendawan tiram ke Kampung Meranti untuk lingkaran pengeluaran baru. Objektif pertanian cendawan ini adalah untuk menggalakkan komuniti tempatan beralih dari amalan tradisional yang bergantung pada hasil produk daripada hutan yang semakin terhad, kepada pilihan lain untuk kehidupan mereka.


6. Pengurusan Nurseri Anak Pokok Komuniti
GEC sentiasa menyimpan rekod inventori bagi bilangan dan spesies anak pokok di nurseri anak pokok komuniti di Kampung Meranti dan Kampung Cenderawasih. Kemaskini terbaru dari nurseri anak pokok komuniti di Kampung Cenderawasih adalah 461 anak pokok, dan 789 di Kampung Meranti, yang menunjukkan jumlah keseluruhan 1250 anak pokok yang telah ditanam sehingga mencapai ketinggian 2 kaki dan bersedia untuk ditanam di tapak. Spesies pokok terdiri daripada lima (5) spesies, iaitu Alstonia sp., Calophyllum sp., Macaranga sp., Euodia sp. atau Melicope sp., dan Melaleuca sp.


7.Penyelenggaraan Sekatan Parit
Beberapa sekatan parit dalam kawasan projek pemulihan telah dibaiki dan diperkukuhkan untuk membantu menakung air pada tahap optima. Empat sekatan tertentu berdekatan dengan sempadan YPPH dalam kawasan projek telah dijaga dengan tekun, memastikan berfungsi penting dalam menyediakan sumber air yang mencukupi untuk membasahkan kawasan berisiko kebakaran dan memadamkan kebakaran semasa musim kering. Memandangkan musim hujan akan tiba, aktiviti penyelenggaraan melibatkan peningkatan struktur tebing untuk mengelakkan penghakisan blok-blok tersebut. Kerja penyelenggaraan telah berjaya diselesaikan menjelang 31 Oktober, dengan sokongan kewangan yang besar daripada Enggang Holdings.8. Kursus Penyegaran Pemantau Komuniti
GEC telah menganjurkan Kursus Penyegaran Pemantau Komuniti pada 20 Oktober di pejabat GEC Pekan, yang dihadiri oleh enam pemantau komuniti dari Kampung Meranti, Kampung Simpai, dan Kampung Tanjung Kelapa. Latihan ini menyediakan maklumat, penjelasan, dan berkongsi informasi yang berkaitan dengan teknik pemantauan dan Kesihatan serta Keselamatan semasa aktiviti rondaan. Peserta dibawa melawat Muzium Sultan Abu Bakar di bandar sebagai sebahagian daripada sesi pembinaan hubungan berpasukan.


9.Pembahagian Bantuan Makanan
Pada 13 November, GEC mengedarkan sejumlah 33 bakul makanan kepada komuniti di Kampung Meranti. Bakul makanan tersebut diedarkan kepada penduduk kampung yang memerlukan sebagai persiapan untuk musim tengkujuh kerana akses jalan ke kampung mungkin terputus selama beberapa minggu. Tunas Maju Supermarket memainkan peranan penting sebagai pembekal barang-barang keperluan dan membantu menyusun pembungkusan. Barang-barang dalam bakul makanan termasuk beras, mi kering, makanan tin, biskut, teh, minyak masak, dan susu pekat. Tuala wanita dan serbuk susu formula untuk bayi juga disediakan kepada keluarga yang memerlukan. Kejayaan usaha ini bukan sahaja mencapai objektif dalam menyediakan bantuan yang nyata tetapi juga menyampaikan mesej solidariti dan sokongan yang kuat, memupuk perasaan kesatuan dalam Kampung Meranti dan komuniti sekitarnya. Kejayaan bersama ini menegaskan komitmen semua pihak yang terlibat terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan komuniti.